Jste zde: msregion.cz › TECHNOTRASA › Technické atraktivity

Technické atraktivity

Železniční muzeum moravskoslezské

Železniční muzeum moravskoslezské

Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. bylo založeno v červnu 2012 a je umístěno v historickém objektu výpravní budovy železniční stanice Ostrava střed. Výpravní budova byla postavena v 19. století. Muzejní prostory se nacházejí v 1. patře budovy.

Expozice historických motocyklů Moravskoslezského kraje

Expozice historických motocyklů Moravskoslezského kraje

Nová stálá výstava „Expozice historických motocyklů“, která je otevřena od listopadu na Výstavišti Černá louka, v pavilonu C. Vlastníkem je Moravskoslezský kraj, provoz zajišťují Ostravské výstavy, a.s. První návštěvníci se mohli přijít podívat v sobotu 7. listopadu 2015, kdy byl oficiálně zahájen provoz.

Dolní oblast Vítkovice

Areál Dolních Vítkovic

Dolní Vítkovice se nachází v bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Vysoké pece a jejich technologická součást sousedí s areálem bývalého dolu Hlubina a takto unikátně na jenom místě podchycuje technologický tok uhlí – koks – železo.

Dolní oblast Vítkovice - Multifunkční centrum GONG

GONG - Multifunkční centrum

Jeden ze tří stěžejních objektů v Dolních Vítkovicích - PLYNOJEM postavený v roce 1924, který dříve sloužil k jímání vysokopecního plynu, byl přestavěn a proměnil se v unikátní multifunkční centrum, které nemá v Evropě obdoby. Multifunkční centrum, aula GONG, slouží k pořádání kongresů, výstav, vzdělávacích akcí, divadelních představení a společenských akcí.

Dolní oblast Vítkovice - U6 a Svět techniky

Svět techniky – místo, kde věda je hrou

Svět techniky v Dolních Vítkovicích, to je nejlepší rodinná zábava!

Vodní mlýn Wesselsky

Vodní mlýn Wesselsky - Loučky u Oder

Jádrem rozsáhlého areálu památky ze 16. století je budova mlýna s funkční mlýnskou technologií, která je ojedinělá mlýnským složením s mlecími kameny. Na mlýnskou technologii navazuje obnovená transmise pro přenos síly z vodního kola na stroje v hospodářství. Pozoruhodný je vodní náhon k mlýnu v délce 2,72 km a v náhonu kamenná lednice, v níž stojí dřevěné mlýnské kolo o průměru 3,60 m. Jedna z budov areálu slouží k neobvyklému ubytování.

Hasičské muzeum města Ostravy

Hasičské muzeum města Ostravy

Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.

Kosárna v Karlovicích

Kosárna v Karlovicích

V dřevěném objektu bývalé kosárny založeném pravděpodobně v 17. století, se nachází v širokém okolí ojedinělé muzeum. Roubený patrový dům, který byl do dnešní podoby upraven v letech 1754 a 1922, je úzce spjat se železářskou historií obce. v Kosárně se od roku 1725 vyráběly kosy, dráty a jiné zemědělské nářadí. Dnes je k vidění v přízemí byt - výměnek, skládající se z ložnice a obývacího pokoje, v 1. patře pánský myslivecký pokoj spojený s pracovnou a kuchyně. Ve 2. patře objektu je instalována lesnická expozice o pěstování a ochraně lesa a o historii lesnictví. Ve stodole vedle kosárny je expozice zemědělského nářadí a náčiní, názorně doplňující představu o životě a práci na vesnici v minulosti.

Větrný mlýn v Bravinném - Dolním Novém Dvoře

Větrný mlýn Větrný mlýn v Bravinném-Dolním Novém Dvoře

Dřevěný větrný mlýn stojící osamoceně v poli nedaleko Dolního Nového Dvora u Bravinného je jediný dochovaný větrný mlýn tzv. německého (berního) typu na Bílovecku s unikátním technickým řešením mlecího zařízení.

Vagonářské muzeum ve Studénce

Vagonářské muzeum ve Studénce

Expozice sídlící v zámku, mapuje vznik a vývoj našich železnic, dopravní prostředky do konce 19. století s pohyblivými maketami vláčků. Podrobně je zde zmapována historie vývoje výroby ve Vagónce Studénka od roku 1900 až po současnost. Zpracováním historických materiálů je vagonářské muzeum ojedinělým evropským unikátem.

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Pevnostní areál, který je od roku 1992 součástí Slezského zemského muzea, je v současnosti velmi cennou prezentací jedinečného pevnostního systému Československa, který vznikal v letech 1935 až 1938. Tvoří jej pět objektů různého druhu a stupně odolnosti. Jedná se o vojensko-technickou památku, kde návštěvníci mohou poznávat významnou součást historie první poloviny 20. století.

Pevnost (pěchotní srub) MO S-5 "Na Trati" u Bohumína

Pevnost MO S-5 'Na Trati' u Bohumína

Unikátní dvoupodlažní pevnost sestává ze dvou částí, spojených tunelem pod náspem původně železniční trati, dnes silnice. Ve výzbroji měla dva kanóny vzoru 36, čtyři těžké kulomety vzoru 37, jeden lehký a jeden těžký kulomet ve zvonech a tři lehké kulomety v pomocných střílnách.

Pivovar Radegast Nošovice

Pivovar Radegast v Nošovicích

Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí největší pivovarské firmy v České republice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. V Pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970, je nejmladším a nejmodernějším pivovarem v České republice.

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

Ve zcela unikátním Technickém muzeu Kopřivnice je zachycena téměř stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident.

Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha

Úzkokolejná dráha - Osoblaha

Tato unikátní úzkokolejná dráha na Osoblažsku se stavěla v dobách rakousko-uherského mocnářství a do provozu byla uvedena 14. prosince 1898. Úzkorozchodná železnice spojuje Třemešnou ve Slezsku s Osoblahou.

Landek Park

Hornické muzeum OKD

Největší hornické muzeum v České republice s nejširší nabídkou doplňkových služeb nabízí svým návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami v přírodě.

NKP Důl Michal

Důl Michal

Historie tohoto bývalého kamenouhelného dolu sahá až do roku 1843, kdy začal rakouský stát hloubit v Michálkovicích u Ostravy dvě důlní jámy. Jedna z nich, tzv. Michálkovická jáma č. 3, pak byla přejmenována po zesnulém c.k. dvorním radovi Michaelu Laierovi na jámu Michal. Zásadní vliv na podobu tohoto po stavební i technické stránce mimořádně hodnotného areálu pak měla přestavba dokončená v roce 1915, která byla realizována podle projektu významného architekta Františka Fialy.